Cluster 3: PECS communicatie en autisme

PECSĀ is een manier om met plaatjes en/of pictogrammen te communiceren. De methode wordt gebruikt voor niet of nauwelijks communicerende autistische kinderen.

12 december 2013 | praktijk | so

Drie methodes om duidelijk te communiceren met leerlingen met ASS

Leerlingen met ASS hebben behoefte aan duidelijke communicatie, rust en structuur. Als leraar kun je daarvoor verschillende methodieken inzetten

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo | so

Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking

Cluster 1-scholen bieden onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen, maar wat zijn dat precies en hoe kunnen scholen daar rekening mee houden?

bijgewerkt op 29 april 2020 | praktijk | so

Breng je boodschap overtuigender over met de juiste lichaamstaal

De manier waarop je iets vertelt is van groot belang in je communicatie naar leerlingen. Wees je bewust van je eigen lichaamstaal!

bijgewerkt op 27 augustus 2019 | praktijk | po | vo | so

Voorbereid op de toekomst: 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo

Het beroepsonderwijs moet jongeren opleiden tot zelfredzame, kritische burgers en werknemers. Dat vraagt om aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn die vaardigheden en hoe kan het mbo daaraan invulling geven?

8 juni 2018 | onderzoek | mbo

Mbo’ers leren veel van levensechte opdrachten

Vmbo'ers en mbo'ers leren veel als ze aan levensechte problemen of vragen van een opdrachtgevers werken, zoals 21e- eeuwse vaardigheden. Lees meer over de methodiek van leren in de praktijk.

bijgewerkt op 28 juli 2020 | praktijk | vo | mbo