Schrijfstraf

Het kan ontzettend moeilijk zijn om lastige leerlingen bij de les te houden en hen aan te zetten tot gewenst gedrag. In sommige gevallen kan straf uitkomst bieden. In deze video wordt de schrijfstraf uitgelegd.

5 februari 2014 | praktijk | vo

Is het goed om leerlingen vroeg naar het speciaal onderwijs te verwijzen ?

Heeft de leeftijd waarop leerlingen naar speciaal onderwijs worden verwezen invloed op hun leerresultaten?

bijgewerkt op 1 juli 2016 | onderzoek | po | so

Welk effect heeft stress bij leraren op de leerlingen?

Wat is het effect van stress van leraren op hun eigen functioneren en op het leren van leerlingen? Wat zijn de gevolgen? En wat is het effect op de sfeer in de klas?

13 juli 2017 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Drie methodes om duidelijk te communiceren met leerlingen met ASS

Leerlingen met ASS hebben behoefte aan duidelijke communicatie, rust en structuur. Als leraar kun je daarvoor verschillende methodieken inzetten

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo | so

Wat werkt tegen pesten op de basisschool en daarna?

Uit onderzoek blijkt dat pesten vaker voorkomt dan leraren en ouders denken. Welke anti-pestprogramma's zijn effectief? En zijn ze dat dan voor iedereen?

bijgewerkt op 2 juni 2020 | onderzoek | po | vo

Kan digitaal lesmateriaal leerlingen met ADHD helpen?

Heeft digitaal lesmateriaal invloed op de executieve functies en sociale competenties van leerlingen met gedragsproblemen of psychische stoornissen, zoals ADHD of ASS?

24 juli 2017 | onderzoek | po | vo