Coöperatief leren

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 september 2009

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in groep 1-2 kan worden begonnen met coöperatieve werkvormen.

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Sterker door verschillen

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ‘sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Zeven sleutels

Om coöperatieve leerstrategieën succesvol in een klas te implementeren zijn er zeven sleutels:

  • Didactische structuren
  • Teams
  • Klassenmanagement
  • Klasbouwers
  • Teambouwers
  • Sociale vaardigheden
  • Basisprincipes GIPS

Coöperatief leren is een werkvorm die bij alle vakken kan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij rekenen en bij onderdelen van taalvaardigheid zoals spelling  en begrijpend lezen. Coöperatief werken staat en valt bij het enthousiasme en de medewerking van de leraar en de kinderen.

In traditionele klassen is er de directe instructie en een klassikale benadering van de leerstof. Wanneer een kind het juiste antwoord geeft, gaat de leraar verder met het volgende onderwerp in de veronderstelling dat alle kinderen betrokken zijn. Wanneer kinderen echter de tijd krijgen om de stof zich eigen te maken en te verwoorden, blijft meer kennis hangen en komt er meer inzicht.

Bijlagen met theorie over en praktische tips voor coöperatief leren

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.