Professioneel statuut op basisschool De Dolfijn

lerarenredactie | 19 maart 2018

Op basisschool De Dolfijn in Zwijndrecht hebben leraren veel zeggenschap over hun werk. Dat heeft basisschooldirecteur Mike Mastdijk een aantal jaar geleden ingevoerd toen de school kampte met een onterecht slecht imago. Hij heeft vakcoördinatoren aangesteld en zo de leraren zelf verantwoordelijk gemaakt voor onder andere spelling, woordenschat en rekenen.

Alle leraren op basisschool De Dolfijn zijn ergens vakcoördinator van. Daarmee ervaren de leraren veel meer zeggenschap, autonomie en werkplezier dan voorheen. De opbrengsten werden steeds beter en de school heeft een positief imago.

Directeur Mike Mastdijk heeft de afspraken over de zeggenschap van leraren, zoals het vakcoördinatorschap, nog niet vastgelegd in een professioneel statuut. Als hij dit zou doen, zou dit geen groot boekwerk worden maar een A4-tje met tien punten. De leraren en de directeur van De Dolfijn blijven met elkaar in dialoog over de zeggenschap. En de afspraken in het kader van het professionele statuut worden steeds geactualiseerd.

Op schoolniveau en in dialoog

Ieder schoolbestuur stelt een professioneel statuut op in overleg met haar leraren. Dit staat in de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister die van kracht is geworden op 1 augustus 2017. Een professioneel statuut beschrijft vast hoe de zeggenschap van leraren op school is geregeld. Bij het vastleggen van deze zeggenschap is het belangrijk dat de afspraken op schoolniveau gemaakt worden en dat binnen school de dialoog hierover blijft plaatsvinden.

Meer over het professioneel statuut

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.