Spelstimulering: meespelen

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 maart 2019

Jonge kinderen leren door te spelen. Ze leren van alleen spelen, maar ze leren nog meer van samenspel. Als volwassenen meespelen kunnen leerlingen nog meer leren. De leraar is dan rolmodel, waarvan de leerling leert hoe te spelen en deel te nemen aan het spel van anderen. In deze video zie je hoe je door kind volgend mee te spelen het spontane spel en de taal verrijkt. Margot Wouterse Schmitz laat zien hoe spelstimulering door mee te spelen in zijn werk gaat volgens de Speelplezier methodiek.

Bij spelstimulering door meespelen is de manier waarop de leraar meespeelt bepalend. Als leraar moet je het spel van de leerling respecteren en daar op aansluiten. Je spiegelt het spel van de leerling waardoor deze zich competent gaat voelen en open gaat staan voor jouw interventie. Dit is het moment dat je het accent van het spel kunt gaan verleggen en het spel kunt beïnvloeden.

Aansluiten bij het spel van de leerling

Je kunt leerlingen op deze manier vanuit manipulerend spel stimuleren tot doen alsof en uiteindelijk tot het spelen van het zo belangrijke rollenspel. Het is van belang dat je met je interventies aansluit bij het spel van de leerling en dat je heel dicht bij de beleving van de leerling blijft.

Je ziet in de video hoe je leerlingen in het vroeg- en voorschool onderwijs (VVE) vanuit manipulerend spel naar spelen op een niveau hoger kunt brengen. Dit doe je door spiegelen en verwoorden en vervolgens het spel uit te breiden of te verleggen.

Spelen de leerlingen al op het niveau van rollenspel, dan kruip je in een rol zodat je op een natuurlijke manier het spel kunt beïnvloeden.

Rol leraar

De leraar in de groep kan het spel van leerlingen stimuleren door het spel te demonstreren, maar ook door mee te spelen. Hij of zij kan taalaanbod bieden door dingen voor te doen en taalruimte bieden door mee te spelen en leerlingen uit te dagen. In de training leer je vaardigheden om dit zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de leerling te doen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.