Didactiek

Je wilt je leerlingen op een zo effectief mogelijke manier laten werken. Maar kun je spelend leren toepassen op iedere les? Lenen alle groepen zich voor samenwerkend leren? Presteren kinderen soms beter door ze juist geen cijfer te geven? Hier vind je praktische tips en ervaringen van anderen om het beste uit al je leerlingen te halen.

Leraar24 is een samenwerking van