Differentiatie is ook effectief voor rekenonderwijs in het mbo

Differentiëren bij rekenen in het mbo is moeilijk. Het model van convergente differentiatie biedt leraren houvast en leidt tot betere prestaties. Lees meer.

bijgewerkt op 9 september 2020 | onderzoek | mbo

Eenvoudig differentiëren door lestaken om te draaien

Met het omdraaien van taken kun je in elke les eenvoudig differentiëren en alle leerlingen de juiste ondersteuning geven. Lees de praktische tips in dit artikel.

bijgewerkt op 10 mei 2017 | praktijk | po | vo | mbo | so

Meervoudige intelligentie: logisch-mathematisch

Wat is logisch-mathematische intelligentie en hoe activeer je deze intelligentie in de les?

bijgewerkt op 21 juni 2017 | praktijk | po | vo | mbo

Autisme Spectrum Stoornis: zo ga je ermee om als leraar

Reguliere scholen kunnen met aanpassingen in de organisatie en didactiek leerlingen met ASS of ADHD passend onderwijs bieden.

bijgewerkt op 19 december 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Hoe stimuleer je kwaliteiten van excellente studenten?

Excellentie in onderwijs staat hoog op de agenda. Maar wanneer is een student excellent? En hoe kun je kwaliteiten van excellente studenten stimuleren?

6 september 2017 | onderzoek | vo | mbo

Leerlingen met dyslexie geven tips aan leraren

Leerlingen vertellen hoe dyslexie bij hen is ontdekt en welke hulp ze hebben gekregen. Ze geven leraren tips voor het omgaan met dyslexie.

bijgewerkt op 19 september 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Leraar24 is een samenwerking tussen