Hoe stimuleer je het leesplezier van leerlingen?

Leesplezier heeft invloed op leesvaardigheid. Hoe groter het leesplezier, hoe meer leerlingen lezen en hoe beter de leesvaardigheid. Lees de tips.

bijgewerkt op 1 oktober 2020 | praktijk | po | vo

Wat is het belang van spel bij jonge kinderen?

Als jonge kinderen voldoende gestimuleerd worden tijdens hun spel draagt dat bij aan de ontwikkeling. De rol van de leraar is belangrijk bij spelend leren.

bijgewerkt op 8 maart 2019 | praktijk | po

21e-eeuwse vaardigheden stimuleren door het opzetten van een eigen onderneming

Creatief denken, problemen oplossen, plannen en communiceren. Je hebt het allemaal nodig als je een eigen onderneming gaat starten. Laat je leerlingen hiermee experimenteren.

9 november 2020 | praktijk | po

Kindermishandeling: hoe herken je het en wat moet je doen?

Als een leraar een vermoeden van kindermishandeling heeft, moet hij dat bespreken en samen met de school actie ondernemen. Bekijk de video en lees het artikel voor tips.

bijgewerkt op 20 november 2020 | praktijk | po | vo | so

Acht typen intelligentie van Gardners meervoudige intelligentie-theorie

Uitleg en video’s uit de praktijk over de acht typen van meervoudige intelligentie van Gardner waarmee je als leraar kunt inspelen op de leervoorkeur van leerlingen

bijgewerkt op 11 december 2019 | praktijk | po | vo

Design thinking maakt vakoverstijgende challenge uitdagend

Leerlingen lossen met vakoverstijgende challenges realistische problemen op door gebruik te maken van de design thinking methode.

25 februari 2019 | praktijk | vo

Leraar24 is een samenwerking tussen