School en pedagogische visie in de praktijk

Scholen kunnen onderwijs vanuit een pedagogische of levensvisie verzorgen. Neem een kijkje in de klas op een Freinet-, Montessori-, Vrije- en democratische school.

bijgewerkt op 2 juni 2021 | praktijk | po

Leerlingen krijgen meer inzicht in zichzelf met effectief leiderschap

Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Covey. Lees over de aanpak The Leader in Me.

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po

Gelijke kansen en wat je er als leraar voor kunt doen

Kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Wat kun jij als leraar doen om dit tegen te gaan?

23 januari 2020 | beleid | po | vo | mbo | so

Handelingsgericht werken: zo voer je een goed gesprek met leerling en ouders

Bij handelingsgericht werken ga je uit van de onderwijsbehoefte van een kind en zorg je in samenwerking met ouders voor goed onderwijs. Bekijk de tips.

bijgewerkt op 20 juli 2020 | praktijk | po

Verteltas: goed voor taal, cultuureducatie en ouderbetrokkenheid

Met een verteltas kun je met leerlingen op de basisschool werken aan taal- en cultuureducatie en kun je ouderbetrokkenheid vergroten, zo laten leraren op twee basisscholen zien.

bijgewerkt op 17 juni 2019 | praktijk | po

Uitgaan van kwaliteiten van kinderen met kernreflectie

Kernreflectie gaat uit van kwaliteiten van leerlingen en leraren. Lees hoe je hier aandacht aan besteedt en wat dit betekent voor het leren op school.

bijgewerkt op 20 januari 2021 | praktijk | po

Leraar24 is een samenwerking van