Meer kansen voor vso-leerlingen met vmbo-diploma

Met goede samenwerking tussen het speciaal en regulier voortgezet onderwijs kunnen meer leerlingen een diploma kunnen halen en doorstromen naar het mbo. Lees meer en bekijk de video.

bijgewerkt op 18 juni 2020 | praktijk | vo | so

Leerlingen maken lesvideo’s met FAQ’s voor elkaar

In het project Leerlingen voor leerlingen maken ouderejaars lesvideo’s over veelvoorkomende vragen per vak voor medeleerlingen in de onderbouw. Lees meer over dit project.

bijgewerkt op 18 juni 2020 | praktijk | vo

Cultuur in de Spiegel biedt basis voor cultuuronderwijs

Het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel biedt een theoretisch kader en handreikingen voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs.

bijgewerkt op 21 juni 2016 | onderzoek | po | vo | so

Geïntegreerde taal- en techniekles versterken elkaar

Als je taal en technieklessen integreert ontwikkelen leerlingen sterker hun taalvaardigheid en techniekkennis.

bijgewerkt op 15 oktober 2020 | praktijk | po

Beroepsoriëntatie in het basisonderwijs met de Roefeldag

Tijdens de Roefeldag nemen leerlingen een kijkje achter de schermen bij bedrijven en instellingen voor een eerste beroepsoriëntatie.

18 september 2017 | praktijk | po

Mbo-studenten met gedragsproblemen leren beter in gesimuleerd leerbedrijf

In een gesimuleerd leerbedrijf kunnen mbo-2 studenten met gedragsproblemen zich beter ontwikkelen en doen ze werknemersvaardigheden op. Dat werkt motiverend, blijkt uit de aanpak van leraar Daisy Beelen.

bijgewerkt op 11 maart 2020 | praktijk | mbo

Leraar24 is een samenwerking van