LeerKRACHT: leren van en met elkaar voor beter onderwijs

Onderwijs verbeteren? Stichting LeerKRACHT biedt praktische hulpmiddelen om samen met collega’s en leerlingen iedere dag het onderwijs te verbeteren. Gebruik deze praktische hulpmiddelen.

bijgewerkt op 17 september 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Professionele ruimte: de basis voor het uitoefenen van je vak

Professionele ruimte gaat over hoe leraren, samen met collega's in het team, kunnen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren. bijvoorbeeld door peer review te gebruiken

bijgewerkt op 25 februari 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Wat scholen kunnen doen om startende leraren te behouden

Om startende leraren te behouden moeten scholen hen goed begeleiden, bijvoorbeeld met een intensief inwerktraject, meerjarige coaching of een starterscafé. Bekijk de video's met ervaringsverhalen van leraren.

bijgewerkt op 27 mei 2021 | praktijk | po | vo | mbo | so

Minder stress bij leraren en leerlingen met mindfulness

Met mindfulness ervaren leraren minder stress en werkdruk en hebben ze meer plezier in het lesgeven. Het werkt ook goed voor leerlingen.

bijgewerkt op 5 augustus 2019 | praktijk | po

Professionele ruimte: aangeven wat je nodig hebt

Leraren op basisschool ‘t Venne werken opbrengstgericht, zij maken gebruik van hun professionele ruimte om aan te geven wat zij daarvoor nodig hebben om zich te verbeteren

bijgewerkt op 12 september 2011 | praktijk | po

Co-teaching: leren van en met je collega

Bij co-teaching werken leraren nauw samen om leerlingen maatwerk te bieden en leren zij ook veel van elkaar doordat ze feedback geven en ontvangen.

bijgewerkt op 13 januari 2021 | praktijk | po | vo

Leraar24 is een samenwerking tussen