praktijk
po

Spelen en leren

Spelen is belangrijk voor leerlingen, voor alle facetten van hun ontwikkeling en spelen draagt op een unieke wijze bij aan die ontwikkeling. Spelen is al de moeite waard omdat het gewoon leuk is, maar ook vanwege de vele manieren waarop het bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat spelen ook een plaats krijgt binnen de school.

  • Embedcode

In deze video worden vier verschillende vormen van spel besproken:

  1. verbeeldend, waarbij leerlingen in de onderbouw gaan spelen met poppen
  2. esthetisch, waarbij leerlingen in de middenbouw gaan knutselen
  3. hanterend, waarbij leerlingen in de bovenbouw spellen doen met woorden
  4. sensopatisch, sensomotorisch, waarbij leerlingen in de onderbouw verschillende fysieke spellen doen

Aan de hand van de video opgenomen op de Jan Ligthartschool in Den Haag worden deze verschillende vormen van spel behandeld en besproken met Dr. Diny van der Aalsvoort.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Spelend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.