Day a Week School biedt uitblinkende leerlingen uitdagend onderwijs

lerarenredactie | 02 juli 2019

Met Day a Week School daag je cognitief talentvolle leerlingen uit die uitblinken in hun leerprestaties en denkstrategieën. De leerlingen gaan één keer per week naar de school waar de nadruk ligt op het stimuleren van analytische, creatieve en praktische vaardigheden.

Cognitief talentvolle leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs hebben vaak meer uitdaging nodig dan het reguliere onderwijs ze kan bieden. Om deel te nemen aan Day a Week School (DWS) moeten leerlingen één schooldag per week op hun eigen school missen. Gespecialiseerde leraren van de school zorgen voor meer leerplezier door de leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Het initiatief is in 2010 gestart in Amsterdam, omdat er nauwelijks voorzieningen waren voor begaafde leerlingen. Inmiddels zijn er locaties in alle stadsdelen van Amsterdam, maar ook in regio’s als Haarlemmermeer, Houten, Nieuwegein en het Groene Hart.

Doelstellingen van Day a Week School

Er zijn vier doelgebieden waar DWS de nadruk op legt:

 1. Leren leren (werkhouding, leerstrategieën, leervoorkeuren)
 2. Leren denken (kritisch, analytisch en creatief)
 3. Vergroten van zelfinzicht
 4. Samen leren/werken

Bij de school staat de theorie van Sternberg centraal. Hij onderscheidt drie denkvaardigheden:

 1. Analytische denkvaardigheid: de vaardigheid die we vooral met schoolse activiteiten verbinden
 2. Creatieve denkvaardigheid: het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verband te brengen
 3. Praktische vaardigheid: het vermogen om ideeën concreet te maken in een maatschappelijk waardevol product

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Day a Week School biedt onderwijs voor kinderen vanaf groep 5 met een cognitief talent en een sterk creatief denkvermogen. Een belangrijk onderscheid tussen DWS en andere (bovenschoolse) plusgroepen is de selectie van de leerlingen die in aanmerking komen. Op deelnemende scholen krijgen leerlingen uitdagende opdrachten en activiteiten, de zogenaamde hersenkrakers. Daarnaast wegen veel andere factoren mee om te beoordelen of de onderwijsbehoefte van leerlingen aansluit bij DWS.

Verbinding Day a Week School met de deelnemende basisscholen

De leerlingen die meedoen moeten ook in hun eigen klas op hun reguliere school activiteiten uitvoeren. Ze presenteren bijvoorbeeld hun ervaringen in hun klas. DWS organiseert daarnaast allerlei activiteiten om de deelnemende scholen meer te betrekken:

 • Elke week schrijft een DWS-leerkracht een thuisvel en deelt deze met de ouders en de thuisscholen via een online platform.
 • Er zijn lesideeën-klappers met een groot aantal beproefde lesactiviteiten die goed zijn toe te passen op de reguliere scholen.
 • De leraren van deelnemende basisscholen krijgen tweemaal per jaar de gelegenheid om bij een DWS-groep op bezoek te komen tijdens een ‘inloopmiddag’.
 • Eenmaal per jaar is er een ‘DWS-academie’ voor leraren van deelnemende basisscholen en interne begeleiders.
 • Iedere deelnemende basisschool krijgt eenmaal per jaar de gelegenheid om een workshop voor het gehele onderwijsteam aan te vragen. Ook is het mogelijk om een casus te bespreken of een consult aan te vragen, bijvoorbeeld rondom passende werkvormen voor begaafde leerlingen in de reguliere groep.

Inzet van werkvormen en methodieken

Day a Week School hanteert verschillende werkvormen en methodieken. De leerlingen gebruiken de hogere denkvaardigheden uit de Taxonomie van Bloom en ze werken zelfstandig aan een eigen project, waarbij ze vaak het TASC-model gebruiken. Om het expliciete denken te stimuleren, wordt er regelmatig gebruikgemaakt van de Denksleutels en de Denkhoeden.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.