Day a Week School daagt talentvolle leerlingen uit
praktijk
Hoogbegaafdheid po

Day a Week School daagt talentvolle leerlingen uit

Met Day a Week School daag je cognitief talentvolle leerlingen uit die uitblinken in hun leerprestaties en denkstrategieën. De leerlingen gaan één keer per week naar de school waar de nadruk ligt op het stimuleren van analytische, creatieve en praktische vaardigheden.

 • Deze video kan worden embed

Cognitief talentvolle leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs hebben vaak meer uitdaging nodig dan het reguliere onderwijs ze kan bieden. Om deel te nemen aan Day a Week School (DWS) moeten leerlingen één schooldag per week op hun eigen school missen. Gespecialiseerde leraren van de school zorgen voor meer leerplezier door de leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Het initiatief is in 2010 gestart in Amsterdam, omdat er nauwelijks voorzieningen waren voor begaafde leerlingen. Inmiddels zijn er locaties in alle stadsdelen van Amsterdam, maar ook in regio’s als Haarlemmermeer, Houten, Nieuwegein en het Groene Hart.

Doelstellingen van Day a Week School

Er zijn vier doelgebieden waar DWS de nadruk op legt:

 1. Leren leren (werkhouding, leerstrategieën, leervoorkeuren)
 2. Leren denken (kritisch, analytisch en creatief)
 3. Vergroten van zelfinzicht
 4. Samen leren/werken

Bij de school staat de theorie van Sternberg centraal. Hij onderscheidt drie denkvaardigheden:

 1. Analytische denkvaardigheid: de vaardigheid die we vooral met schoolse activiteiten verbinden
 2. Creatieve denkvaardigheid: het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verband te brengen
 3. Praktische vaardigheid: het vermogen om ideeën concreet te maken in een maatschappelijk waardevol product

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Day a Week School biedt onderwijs voor kinderen vanaf groep 5 met een cognitief talent en een sterk creatief denkvermogen. Een belangrijk onderscheid tussen DWS en andere (bovenschoolse) plusklassen is de selectie van de leerlingen die in aanmerking komen. Op deelnemende scholen krijgen leerlingen uitdagende opdrachten en activiteiten, de zogenaamde hersenkrakers. Ook andere factoren wegen mee om te beoordelen of de onderwijsbehoefte van leerlingen aansluit bij DWS.

Verbinding met deelnemende scholen

De leerlingen die meedoen moeten op hun reguliere school ook activiteiten uitvoeren. Ze presenteren bijvoorbeeld hun ervaringen aan hun klasgenoten. DWS organiseert daarnaast allerlei activiteiten om de deelnemende scholen meer te betrekken:

 • Elke week schrijft een DWS-leerkracht een thuisvel en deelt die met de ouders en de thuisscholen via een online platform.
 • Er zijn lesideeën-klappers met een groot aantal beproefde lesactiviteiten die goed zijn toe te passen op de reguliere scholen.
 • De leraren van deelnemende basisscholen krijgen twee keer per jaar de gelegenheid om bij een DWS-groep op bezoek te komen tijdens een inloopmiddag.
 • Eenmaal per jaar is er een DWS-academie voor leraren van deelnemende basisscholen en interne begeleiders.
 • Iedere deelnemende basisschool krijgt een keer per jaar de gelegenheid om een workshop voor het gehele onderwijsteam aan te vragen. Ook is het mogelijk om een casus te bespreken of een consult aan te vragen, bijvoorbeeld rondom passende werkvormen voor begaafde leerlingen in de reguliere groep.

Werkvormen en methodieken

Day a Week School hanteert verschillende werkvormen en methodieken. De leerlingen gebruiken de hogere denkvaardigheden uit de Taxonomie van Bloom en ze werken zelfstandig aan een eigen project, waarbij ze vaak het TASC-model gebruiken. Om het expliciete denken te stimuleren, wordt er regelmatig gebruikgemaakt van de Denksleutels en de Denkhoeden.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.