Kritisch kijken naar beeld: deze lessen trainen leerlingen daarin
praktijk
po vo

Kritisch kijken naar beeld: deze lessen trainen leerlingen daarin

Beeldkraken is een onderwijsproject dat jongeren kritisch naar beelden leert kijken. Leerlingen leren hoe betrouwbaar een beeld is, wat de waarde ervan is en hoe het beeld tot stand is gekomen.

Beeldkraken richt zich met dit onderwijsproject op een brede groep leerlingen: van groep 7-8 van de basisschool tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het project is een initiatief van Atlas van Stolk, museum voor de Nederlandse geschiedenis in beeld. Het lesmateriaal is gratis beschikbaar.

Eigen conclusies trekken

Beelden hebben grote invloed op kinderen en jongeren. Het is daarom belangrijk dat leerlingen kritisch leren kijken naar beelden. Deze vaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen hun eigen conclusies kunnen trekken na het bekijken van beelden. De leerling is in staat om onafhankelijk van anderen een oordeel te vormen en te doorzien op welke manier de beelden de werkelijkheid en kijker manipuleren.

Bij kritisch kijken gaat het om het achterhalen van antwoorden op vragen als:

  • Wat laat het beeld zien?
  • Hoe is het beeld gemaakt?
  • Door wie is het beeld gemaakt?
  • Voor wie is het beeld gemaakt?
  • Waar is het beeld te zien?
  • Wat is de boodschap van het beeld?
  • Wat is het doel van het beeld?

Aansluiting bij maatschappelijke thema’s

Voor het basisonderwijs gaat Beeldkraken uit van de kerndoelen. Voor het voortgezet onderwijs zijn het bestaande onderwijsprogramma en de exameneisen voor geschiedenis, maatschappijleer/mens en maatschappij, culturele en kunstzinnige vorming en Nederlands het uitgangspunt. De lesmodules van Beeldkraken kun je integreren in reguliere lessen. Veel onderwerpen passen bij maatschappelijke thema’s, zoals discriminatie, seksualiteit, milieu of politiek.

Zonder veel voorbereiding zijn de lesmodules te gebruiken. Wil je als leraar meer doen met een afbeelding, dan zijn er voor verschillende vakken extra opdrachten. Beeldkraken is een aanvulling op bestaande lesprogramma’s, maar is ook los van een methode bruikbaar. Bekijk de instructievideo voor meer informatie.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.