Reflectie op de inhoud (vo)

lerarenredactie | bijgewerkt op 18 januari 2011

Reflectie is onlosmakelijk verbonden met leren. De weerspiegeling van het beeld vertelt je waar je staat het helpt je vast te stellen waar je naartoe wilt en hoe je dat kunt doen. Reflecteren doe je vooraf, tijdens én achteraf.

  • Reflectie vooraf: is een hulpmiddel bij het onderzoeken van verschillende keuzemogelijkheden en het op een rijtje krijgen van argumenten voor en consequenties van een keuze.
  • Reflectie tijdens: houdt je bij de les. De leraar spiegelt, vraagt door en geeft feedback en advies. Dat is noodzakelijk om leerlingen aan te zetten tot reflectie. Spiegelen, doorvragen, feedback geven en advies geven gaan hand in hand en zijn noodzakelijk om aan te zetten tot reflectie. De leraar spiegelt, hij zegt wat hij ziet. De leraar geeft specifieke feedback, hij zegt precies wat goed is en wat mankeert. Bovendien vraagt de leraar vraagt door en geeft advies.
  • Reflectie achteraf: is terugblikken en nieuwe doelen stellen. De afronding is een eindpunt, maar ook een vertrek. Het is belangrijk om daarbij de balans tussen inhoud en proces te vinden en de dynamiek tussen het plan en resultaat te gebruiken. Verschillen tussen het plan en het resultaat zijn voedingsstoffen voor het leren. Ook de plussen en de minnen zijn om van te leren. Start in de feedback wel altijd met de plussen.

In deze video geeft Janny Ratelink, leraar wiskunde op het Bonifatius College in Utrecht, het schoolvoorbeeld van reflecteren op de inhoud.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.