Reflectie op de inhoud (po)

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2011

Reflectie is onlosmakelijk verbonden met leren:

  • Reflectie vooraf is een hulpmiddel bij het onderzoeken van verschillende keuzemogelijkheden en het op een rijtje krijgen van argumenten voor en consequenties van een keuze.
  • Reflectie tijdens houd je bij de les. De leraar spiegelt, vraagt door en geeft feedback en advies. Dat is noodzakelijk om leerlingen aan te zetten tot reflectie. Spiegelen, doorvragen, feedback geven en advies geven gaan hand in hand en zijn noodzakelijk om aan te zetten tot reflectie. De leraar spiegelt, hij zegt wat hij ziet. De leraar geeft specifieke feedback, hij zegt precies wat goed is en wat mankeert. Bovendien vraagt de leraar vraagt door en geeft advies.
  • Reflectie achteraf is terugblikken en nieuwe doelen stellen. De afronding is een eindpunt, maar ook een vertrek. Het is belangrijk om daarbij de balans tussen inhoud en proces te vinden en de dynamiek tussen het plan en resultaat te gebruiken. Verschillen tussen het plan en het resultaat zijn voedingsstoffen voor het leren. Ook de plussen en de minnen zijn om van te leren. Start in de feedback wel altijd met de plussen.

In deze video geeft leraar Monica Noordhuis van de Koningin Julianaschool in Culemborg het schoolvoorbeeld van reflecteren op de inhoud.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.