praktijk
po

Burgerschapsvorming: conflictoplossing

  • Embedcode

In de wijk Overvecht loopt op de Marcusschool een pilot genaamd ‘de Vreedzame wijk’. Hierin wordt de aanpak van de Vreedzame school op de hele wijk toegepast. Leerlingen en leerkrachten kunnen ervaringen en inzichten van binnen de school nu ook buiten de school toepassen. Het is als het ware democratisch burgerschap buiten de schooldeur. Er doen ook allerlei verenigingen en stichtingen vanuit de wijk mee aan het project.

Conflicten

Het is belangrijk dat conflicten op een manier worden opgelost zodat er geen geweld bij komt kijken, maar de vraag is op welke manier je dit kunt doen. Leerlingen worden door middel van rollenspel geconfronteerd met verschillende conflictstijlen en zien welke uitwerking dit heeft op anderen. Aan de hand van een stappenplan wordt de leerlingen geleerd om om te gaan met conflicten.

Burgerschap

De school is een ideale plek om te oefenen voor actief en democratisch burgerschap. Democratisch Burgerschap streeft naar een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Door jongeren actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor die samenleving.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.