praktijk
po
so

Downsyndroom: integratie

  • Embedcode

Basisschool De Korenaar in Eindhoven heeft een aparte groep, De Vuursteen, waarin maximaal acht leerlingen met het syndroom van Down onderwijs krijgen. De groep leerlingen met Downsyndroom, in leeftijd variërend van zes tot veertien jaar, heeft een eigen lokaal, met een eigen lesrooster, eigen lestijden, leerkrachten en onderwijskundige uitgangspunten.

Daarnaast doen ze individueel of in een klein groepje mee met de groepen waarin hun leeftijdgenoten zitten, bijvoorbeeld met de gymles, maar ook met de lees- of rekenlessen als dat binnen hun mogelijkheden ligt.

In het onderwijs aan deze kinderen baseert de school zich op het gedachtegoed van Feuerstein (en ook op de ideeën van de ontwikkelingspsycholoog Vygotsky), die ervan uitgaat dat alle kinderen, ook kinderen met een verstandelijke beperking, kunnen leren hoe ze moeten leren, als ze maar op de juiste manier worden begeleid.

Het leren met en van andere kinderen is een onderdeel van het Vuursteenproject: de leerlingen met het syndroom van Down zien een voorbeeld in de andere leerlingen en kunnen zich aan hen spiegelen, de andere leerlingen leren onder meer respect te hebben voor de ander en omgaan met de (on)mogelijkheden van elkaar.

De video toont hoe die integratie in de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven op basisschool De Korenaar en wat dit betekent voor de leerkrachten, de leerlingen en het onderwijs.anne | 11 juni 2012

De video toont hoe die integratie in de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven op basisschool De Korenaar en wat dit betekent voor de leerkrachten, de leerlingen en het onderwijs......maar ook voor de ouders van deze leerling! ik ben ontroerd!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.