Burgerschapsvorming: diversiteit

lerarenredactie | bijgewerkt op 03 november 2011

De Marcusschool in de Utrechtse wijk Overvecht heeft een pilot ‘De vreedzame wijk’ uitgevoerd. Kinderen krijgen er allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen.

In de pilot ‘De Vreedzame wijk’ wordt de aanpak van het burgerschapsprogramma de Vreedzame school op de hele wijk toegepast. Leerlingen en leerkrachten kunnen ervaringen en inzichten van binnen de school nu ook buiten de school toepassen. Het is als het ware democratisch burgerschap binnen én buiten de schooldeur. Er doen ook allerlei verenigingen en stichtingen vanuit de wijk mee aan het project.

Diversiteit betekent aandacht voor verschillen en overeenkomsten

In de huidige samenleving leven diverse mensen met en naast elkaar. Het is belangrijk om leerlingen te laten beseffen dat er niet alleen verschillen zijn, maar dat er dan ook vaak overeenkomsten zijn te zien. Dit wordt tijdens deze les openlijk besproken zodat leerlingen op dit vlak meer inzicht verwerven.

Burgerschap maakt kinderen verantwoordelijk voor de samenleving

De school is een ideale plek om te oefenen voor actief en democratisch burgerschap. Inzetten op democratisch burgerschap betekent streven naar een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Door jongeren actief te betrekken bij de samenleving waarvan ze deel uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor die samenleving.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.