De concept-contextbenadering bij biologie
praktijk
vo

De concept-contextbenadering bij biologie

René Westra, leraar biologie, is gepromoveerd op het onderwerp ecologieonderwijs. Volgens hem is het ecologieonderwijs sterk verouderd en is het nodig dat er een nieuwe didactiek wordt gebruikt.

  • Deze video kan worden embed

Westra heeft onderzocht hoe het leren en onderwijzen van de complexiteit en dynamiek van ecosystemen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs verbeterd zou kunnen worden. Daarbij heeft hij lesmateriaal ontwikkeld, en van het onderzoek heeft hij in een proefschrift verslag gedaan.

Dit lesmateriaal is gebaseerd op de concept-contextbenadering, een didactiekvorm die in de toekomst vorm zal gaan geven aan het bètaonderwijs.

Concept-context

Uitgangspunt in de concept-contextbenadering is dat onderwijs wordt aangeboden dat voor kinderen betekenis heeft. Dat betekent dat het aanbod:

  • gebruikt moet kunnen worden in contexten waar kinderen aan deelnemen, zich op oriënteren of via actuele gebeurtenissen mee te maken krijgen, en die daardoor voor hen betekenisvol zijn.
  • moet gaan over dingen die kinderen willen weten of doen, bijvoorbeeld omdat het een antwoord is op een vraag die ze zelf hebben gesteld of als eigen hebben aanvaard.
  • leerlingen moet activeren. De context roept vragen op die ze zelf kunnen onderzoeken

Context

Contexten zijn bruggen tussen de werkelijkheid en de concepten en vormen ook verbindingen tussen de concepten onderling. Er zijn verschillende contexten beschikbaar: maatschappelijke, beroepsgerichte, theoretische, experimentele en didactische contexten.

Concept

Concepten zijn de basis- of grondbegrippen, zoals principes, beginselen, theorieën, ideeën, beelden, wetten, structuren of systemen, die basis en kader vormen voor de kennisopbouw in een discipline.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.