Sociale vaardigheden oefenen met sport en cultuur

Met Fit for Life oefenen leerlingen sociale vaardigheden tijdens culturele en sportieve activiteiten. Zo wordt de leerling voorbereid op de toekomst en is 'fit for life'.

bijgewerkt op 29 april 2019 | praktijk | vo

Voorbereid op de toekomst: 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo

Het beroepsonderwijs moet jongeren opleiden tot zelfredzame, kritische burgers en werknemers. Dat vraagt om aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn die vaardigheden en hoe kan het mbo daaraan invulling geven?

8 juni 2018 | onderzoek | mbo

21e-eeuwse vaardigheden: leerlingen voorbereiden op de toekomst

Wat zijn 21e-eeuwse vaardigheden en hoe kun je leerlingen deze vaardigheden bijbrengen? Hoe geven leraren 21e-eeuwse vaardigheden een plek in hun lessen?

bijgewerkt op 8 februari 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Klassenvergadering groep 8 goed voor sociale vorming

Tijdens de wekelijkse klassenvergadering nemen leerlingen besluiten over actuele zaken die op school spelen. Ze leren positief met elkaar omgaan en op een democratische wijze besluiten nemen.

11 september 2018 | praktijk | po

Kritische denkvaardigheden bij mbo-studenten: sociale reflectie is onderbelicht

Kritisch denken is ook voor mbo-studenten een belangrijke vaardigheid. Vooral de sociale reflectie op de werkvloer mag meer aandacht krijgen.

30 juni 2018 | onderzoek | mbo

Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden met Critical Skills

Scholen van Optimus gebruiken Critical Skills om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Lees hoe ze dat doen.

bijgewerkt op 5 februari 2020 | praktijk | po