Leerprestaties SBO

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?

24 juli 2017 | onderzoek | po

Wat is effectief leesonderwijs?

Wat is goed leesonderwijs?

bijgewerkt op 26 september 2014 | praktijk | po

Helpt de zomerschool tegen de zomerdip?

Ondanks weinig bewijs merken leraren vaak een achteruitgang in de ontwikkeling van leerlingen na de zomervakantie. Wat weten we over deze zomerdip? En helpt de zomerschool als maatregel om dit te voorkomen?

bijgewerkt op 14 mei 2020 | onderzoek | po | vo | so

Zo leer je kinderen spellen

Uitleg van een preventieve instructiemethodiek voor leraren in het basisonderwijs, ontwikkeld door orthopedagoog José Schraven. 'Zo leer je kinderen spellen en lezen' biedt een denkkader voor technisch lezen en spellen. Oefeningen die in de praktijk effectief bleken te werken zijn bij elkaar gezet in één methodiek.

23 mei 2014 | praktijk | po

Taalbegrip op een mytylschool stimuleren met fotoverhalen

Mytylschool Drostenburg stimuleert de mondelinge en schriftelijke taal van leerlingen met fotoverhalen. De foto's bieden een visuele ondersteuning aan de taal wat het begrip en de woordkennis ten goede komt.

bijgewerkt op 29 november 2018 | praktijk | so

Taalbeschouwing: spelling VO

Het voortgezet onderwijs (vo) zoekt effectieve manieren om ervoor te zorgen dat leerlingen minder spellingfouten maken.

bijgewerkt op 18 januari 2013 | onderzoek | vo