Fit for Life met sport en cultuur!

lerarenredactie | bijgewerkt op 23 juni 2016

Sociale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en oplossingsgericht denken zijn nodig om goed in de maatschappij te functioneren. Met het programma Fit for Life schenkt het Carmel College Salland op een eigentijdse manier aandacht aan deze vaardigheden. Tijdens culturele en sportieve activiteiten bereiden zij hun leerlingen voor op het echte leven en zijn de leerlingen ‘fit for life’. Bij elke activiteit ligt de nadruk op de sociale ontwikkeling van de leerling.

De maatschappij vraagt om flexibele werknemers die communicatief zijn, initiatief tonen, kunnen samenwerken en doorzettingsvermogen hebben. Jongeren hebben dus niet alleen kennis maar ook sociale vaardigheden nodig. Daarom biedt het Carmel College Salland met Fit for Life een eigentijds en uitdagend programma waarbij hun vmbo-leerlingen deze vaardigheden kunnen oefenen.

Fit for Life-activiteiten

De activiteiten zijn gericht op sport en cultuur en variëren van dans, kickboksen en voetbal tot koken, radio maken en musical. Sport en cultuur zijn zeer geschikt voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Daarnaast sluit het aan bij de belangstelling van de leerlingen en is het enthousiasme bij de activiteiten groot.

De activiteiten van Fit for Life in school zijn in samenwerking met de Carmel Classes tot stand gekomen. Voor de activiteiten buiten school wordt er met sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Raalte samengewerkt.

Sociale vaardigheden centraal

Bij Fit for Life staan zes sociale vaardigheden centraal:

 • zelfvertrouwen
 • betrokkenheid
 • inzet
 • zelfsturing
 • oplossingsgericht handelen
 • communiceren

Pedagogische vaardigheden

Een Fit for Life-leraar is in staat om een veilig en plezierig klimaat te creëren in de les. Daarnaast is het van belang dat de leraar of trainer de sociale vaardigheden op een gerichte manier kan integreren tijdens de sportieve en culturele activiteiten. Verder daagt een Fit for Life-leraar leerlingen uit en stimuleert hen om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Doorlopende leerlijn Fit for Life

Het Carmel College Salland heeft een doorlopende leerlijn zodat effecten ook op langere termijn behouden blijven.

Leerjaar een

Tijdens sportieve- en culturele activiteiten trainen leerlingen spelenderwijs sociale vaardigheden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • jeugdtrainers- en scheidsrechtercursus
 • EHBO- of reanimatiecursus
 • koken met en voor anderen
 • cursus radio maken
 • dj-workshops
 • kickboksen
 • musical presenteren

Leerjaar twee

In leerjaar twee gaan de leerlingen hun geleerde sociale vaardigheden richten op ‘de ander’, dus niet alleen op hun (inter)persoonlijke vaardigheden.

Leerjaar drie

De doelstelling in het derde leerjaar is dat leerlingen sociale vaardigheden oefenen die gericht zijn op de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld bij een bijbaan, stage, vereniging of bedrijf. Er is een koppeling met het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten (D&P) en Loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB).

Zorg op maat

Het Fit for Life-programma biedt maatwerk voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De mogelijkheden zijn onder andere:

 • vmbo in beweging
 • weerbaarheidstraining Rots en Water
 • zelfverdediging voor meisjes
 • training agressiebeheersing
 • reflectietraining

Loopbaandossier

De ontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden in het loopbaandossier en wordt bewaakt door de mentor. In het loopbaandossier laat een leerling zien welke talenten hij heeft, wat zijn leerpunten zijn en welke groei hij heeft doorgemaakt. Het loopbaandossier groeit vier jaar lang met een leerling mee. Dit dossier kan een leerling meenemen naar het vervolgonderwijs of de werkgever. Bekijk meer informatie over het loopbaandossier op carmelcollegesalland.nl.

Meer weten?

Meer weten over de relatie van sport en cultuur met sociale vaardigheden?

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.