Praktijk

Flipping the classroom

Kennisnet | Gepubliceerd op 21 april 2015, bijgewerkt op 28 april 2015

 • PO
 • VO
 • MBO
 • SO

Bij flipping the classroom maakt klassikale kennisoverdracht plaats voor video’s. Of voor andere vormen van online instructie. Met ‘flipping the classroom’ draai je de tijdsbesteding op school en thuis dus om. De kennisoverdracht vindt bij de leerling thuis plaats, bijvoorbeeld door middel van een korte video-instructie van de leraar. Het oefenen met de stof gebeurt vervolgens op school. Zo ontstaat er meer ruimte voor extra uitleg en voor verdieping van de stof.

Wat weten we?

Het model van Gerstein

Het model van Gerstein (2011) verdeelt een geflipte les in vier fasen.

Fase 1: Maak een gezamenlijke start
Als je met een nieuw onderwerp begint, maak dan eerst een gezamenlijke start. Maak leerlingen nieuwsgierig, zodat ze zin hebben om (zelfstandig) verder te leren. Kies een manier die bij jou past. Doe samen een experiment, een spelvorm, vertel een verhaal of kies een interactieve activiteit. Het doel van deze fase is het wekken van interesse voor het onderwerp.

Fase 2: Leerlingen gaan zelfstandig met de inhoud aan de slag
In deze fase gaan de leerlingen in hun eigen tijd verder met de concepten die zij tijdens fase 1 hebben ervaren. Zo kunnen ze kijken wat experts te zeggen hebben over het onderwerp of achterliggende theorie verkennen met een videoles ofTEDTalk. Gebruik bestaand of zelfgemaakt materiaal. Maak gebruik van de mogelijkheid tot differentiëren. Niet iedereen hoeft thuis hetzelfde te doen. Nodig leerlingen uit vragen te stellen aan elkaar of aan jou, op de manier waarop jullie dat gewend zijn (ELO, mail, Twitter, etc.).

Fase 3: Zelfstandige verwerking van inhoud
In de derde fase verwerken leerlingen de inhoud uit fase 1 en 2. Ze doen dat met opdrachten, die hen aan het denken zetten. Je kunt de activiteiten uit fase 2 en 3 gelijktijdig plannen, of elkaar laten afwisselen. Geef bijvoorbeeld tijdens een videoles een opdracht (met feedback), waarna de videoles weer verder gaat. Of geef een (online) demonstratie met observatie-opdrachten. Of geef een korte instructie over afwegingen in een bepaald dilemma, laat leerlingen een casus oplossen en geef daarna hints voor oplossingen.

Fase 4: Samen terug in de les
Maak in deze fase gebruik van de tijd samen om de leerlingen een stap verder te brengen. Met hulp van jouw expertise en de interactie tussen leerlingen. Door samen een complex probleem op te lossen. Of door gerichte individuele begeleiding of feedback te geven. Waar het om gaat is dat je de ‘gewonnen tijd’ optimaal benut, doordat je geen of minder tijd kwijt bent aan instructie geven.

Flipping the classroom

Dat betekent voor de praktijk

Er zijn verschillende scenario’s voor flipping the classroom mogelijk. Het uitgangspunt is steeds dat de klassikale lestijd niet meer wordt besteed aan het geven van instructie. Het vergaren van de noodzakelijke kennis doen de leerlingen zelf, buiten de lesuren.  Dat doen ze bijvoorbeeld door een online opfrisles te volgen, door een compacte video-les over een basisbegrip te volgen of door een online workshop met opdrachten te maken. Tijdens de lesuren kunnen de leerlingen met elkaar verder werken aan de stof, hun vragen stellen aan de leraar of verder werken aan verdiepende opgaven.

Hoe ervaren collega’s flipping the classroom?

Verandering van rol
Een leraar van het Wolfert Lyceum, Frans Droog, vertelt: “Mijn rol als leraar is gewijzigd, ik ben nu meer begeleider en minder instructeur. In de klas is er veel meer tijd voor interactie en ik ben vrijwel continu bezig met het beantwoorden van vragen. Deze vragen gaan vaak over opdrachten, soms over de theorie. In een enkel geval besluit ik om toch een korte klassikale instructie in te lassen als ik merk dat veel vragen over dezelfde specifieke opdrachten gaan.”

De tijd goed benutten
Flipping the classroom zorgt ervoor dat leerlingen de tijd op school, met jou als leraar, zo goed mogelijk benutten. Docent Loth van Veen van de Marnix Academie zegt daarover: “We gebruiken de collegetijd effectiever om leerlingen actief te laten werken aan vraagstukken die dieper ingaan op de bestudeerde stof. Leerlingen zitten gemotiveerder, beter voorbereid en met een actievere leerhouding in de les.”

Tips van collega’s

Voorbereiden

 • Bepaal wat de leerling thuis kan doen en wat er op school gebeurt
 • Zorg dat je de technische voorwaarden geregeld hebt. Regel bijvoorbeeld een camera of webcam om videolessen mee op te nemen, of maak de lesstof online beschikbaar.
 • Houd het klein in het begin. Begin morgen, met één groep en leer daarvan.

Uitvoeren

 • Een videoles hoeft niet perfect te zijn
 • Experimenteer voor videolessen ook met een setting met publiek of ‘live’ in een klassensituatie. Zo maak je de opnames minder statisch.
 • Bedenk voor de lessen op school wat je precies wilt bereiken. Wil je extra begeleiding bij moeilijkheden bieden, of vooral tot verdieping van de stof komen?

Evalueren

 • Hoe vaak is de videoles bekeken? Deze aantallen geven je een goede indicatie van de behoefte aan extra uitleg

Handreikingen

Hoe doen collega´s het

Inspiratie opdoen? Of leren van goede voorbeelden? Joost van OortJelmer EversMarijke Boudewijns & Christiaan van den Akker laten zien hoe zij hun lessen flippen.

Tools die je kunt gebruiken bij flipping the classroom

Er zijn verschillende gratis tools die je kunt gebruiken bij flipping the classroom.

Websites die je kunt gebruiken bij flipping the classroom

Referenties

Titel Videolessen en rendement op het Deltion College
Beschrijving Uitgevoerd door Universiteit Utrecht Centrum voor Onderwijs en Leren / Onderwijsadvies & Training
Auteur(s) Ineke Lam, Sanne Gratama van Andel
Jaar 2013

Titel Extension of FLipped Learning LIt Review
Beschrijving Uitgevoerd door George Mason University
Auteur(s) Jessica Yarbro, Patrick McKnight, Katherine McKnight, Kari M. Arfstrom
Jaar 2014

In Gesprek
In Gesprek

Heeft u een aanvulling op dit dossier, een praktijkervaring die u wilt delen, of wilt u juist een vraag stellen?

Discussieer mee via LinkedIn

Reacties (0) en waardering

Totale waardering artikel:
(101 waarderingen)

Schrijf zelf een reactie

Als u uw emailadres invult kunnen wij reageren op uw reactie. Het emailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de Disclaimer

Gerelateerd