Gepersonaliseerd leren, waarom is dat zo belangrijk voor ons onderwijs

lerarenredactie | 14 december 2017

Het kindcentrum Goejanverwelle in Gouda is in het schooljaar 2016-2017 gestart met gepersonaliseerd leren. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het stimuleren van dit proces.

Gepersonaliseerd leren is een organisatie van onderwijs waarbij het kind samen met de teamleden op basis van eigen doelen werkt. Er is dit schooljaar op de Goejanverwelleschool gekozen voor het vak rekenen. Hierbij maakt het kind eigen keuzes in volgorde, tempo en werkplek. De kinderen bepalen steeds vaker zelf de mate van hoeveelheid van instructies.

Op de weekplanning plannen kinderen welke opdracht(en) af moeten zijn en wanneer ze deze gaan maken. Teamleden voeren kindgesprekken met de kinderen over hoe het werk gegaan is en wat er een volgende keer anders of beter kan gaan.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op individuele leerlingen toegespitste leerprocessen. Technologische hulpmiddelen zoals IT-systemen, data sets en analytische software maken gepersonaliseerd leren mogelijk voor grote groepen leerlingen. Men is het nog niet eens over de exacte definitie van en de relatie tussen gepersonaliseerd leren en concepten als gedifferentieerde instructie en adaptief leren. Lees daarover verder in het artikel ‘De verschillen tussen differentiëren, personaliseren en adaptief leren’.

Wat weten we?

Aspecten van gepersonaliseerd leren hebben een positief effect op leeropbrengsten, vooral zelfregulerend leren en gebruik van ict. Gepersonaliseerd leren vereist van leerlingen goede metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden. Die vaardigheden bevorderen de motivatie van leerlingen en maken dat ze zich competenter voelen. Bovendien gaan de leerresultaten omhoog. De invoering van gepersonaliseerd leren kan het beste geleidelijk plaatsvinden. De sturing door de leerkracht neemt via gedeelde sturing af tot de uiteindelijke zelfsturing door leerlingen.

Waarom is het zo belangrijk?

Gepersonaliseerd leren kan, met behulp van technologie, een groot aantal leerlingen voorzien van individuele leertrajecten. Analytische leergegevens brengen, in combinatie met statistische modellen, de studievoortgang van iedere leerling in kaart en voorspellen de kans op een succesvolle leerervaring. Daarnaast bieden dergelijke systemen instructies en opdrachten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerling.

Lees hier meer over de 7 x wat je moet weten over gepersonaliseerd leren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.