Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking

Cluster 1-scholen bieden onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen, maar wat zijn dat precies en hoe kunnen scholen daar rekening mee houden?

bijgewerkt op 29 april 2020 | praktijk | so

Hoe je met een spelscript het rollenspel van kleuters stimuleert

Hoe stimuleer je jonge leerlingen? Wat doe je als spel niet op gang komt? Door te werken met een spelscript geef je de leerling inspiratie en houvast in het spel.

bijgewerkt op 7 juni 2021 | praktijk | po

Hoe begeleid je leerlingen bij het stellen van een onderzoeksvraag?

Hoe begeleid je leerlingen bij het stellen van een goede onderzoeksvraag? Met het begeleidingsboekje voor leraren ben je goed op weg.

bijgewerkt op 15 juni 2021 | praktijk | po

Cluster 2 voor dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis vallen onder het onderwijs van cluster 2.

bijgewerkt op 16 maart 2020 | praktijk | so

Vragenmachientje helpt leerlingen bij het bedenken van onderzoeksvragen

Het bedenken van een goede onderzoeksvraag is soms lastig voor leerlingen. Het vragenmachientje helpt en geeft leerlingen inzicht in wat een goede onderzoeksvraag is.

6 maart 2020 | praktijk | po

Een soepele overgang van plusklas naar reguliere klas

Een hoogbegaafde leerling zit vaak maar één dag in de week in een plusklas. Hoe zorg je voor een soepele overgang tussen de plusklas en de reguliere klas?

bijgewerkt op 8 juli 2020 | praktijk | po

Leraar24 is een samenwerking van