Hoogbegaafd: passend onderwijs Levelwerk

lerarenredactie | bijgewerkt op 16 september 2010

Op OBS Molenakker in Weert wordt passend onderwijs aangeboden aan (hoog)begaafde leerlingen. Tijdens de lesactiviteit kunnen deze leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met compacten en verrijken. Leerlingen werken met een eigen leermap waarin opdrachten vanuit een ruim aanbod worden gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de materialen van Levelwerk.

Levelwerk
Levelwerk staat los van andere methodes. De verrijkingslijn biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeleding: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

Video
Martine Creemers legt in de video uit hoe Levelwerk in zijn werk gaat en hoe het is geïmplementeerd in de school.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.