Hoogbegaafdheid: cognitieve vaardigheden

lerarenredactie | bijgewerkt op 27 maart 2012

Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak een wat afwijkende manier van leren. Deze video gaat in op de vraag hoe leerkrachten kunnen aansluiten bij hun leerstijlen en -strategieën.

Wat zijn de kenmerken van hun cognitieve functioneren? Hoe stimuleer je bij een (hoog)begaafde leerling de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden?

In het laatste geval gaat het om vaardigheden die een leerling nodig heeft om taken adequaat en op de goede manier te kunnen uitvoeren, zoals zelfstandig werken, zichzelf motiveren, overzicht houden, plannen en een uitgevoerde taak evalueren. Juist bij hoogbegaafde leerlingen schieten die vaardigheden soms te kort, omdat ze op jonge leeftijd redelijk gemakkelijk konden presteren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.