Hoogbegaafdheid: communicatie

lerarenredactie | bijgewerkt op 27 maart 2012

Hoogbegaafde leerlingen denken anders en communiceren daardoor ook anders. Door hun snelle manier van denken slaan ze in hun verhalen soms stappen over, waardoor hun betoog niet altijd goed te volgen is. Hoofd- en bijzaken kunnen ze moeilijk uit elkaar houden, wat nogal eens leidt tot uitweiden over details.

Hoogbegaafde kinderen doen het liefst alles op hun eigen manier. Ze voelen zich soms onbegrepen. Ze zijn verbaal sterk en stellen veelvuldig ‘waarom-vragen’ die niet of met veel moeite te beantwoorden zijn. Ze hebben een grote woordenschat.

Kenmerkend is ook hun aparte gevoel voor humor. Ze hebben belangstelling voor onderwerpen waar leeftijdgenoten nog geen interesse voor hebben. Ze gaan vaak liever om met oudere kinderen of volwassenen dan met leeftijdgenoten.

Ze zoeken grenzen op en kunnen moeilijk omgaan met ‘grijs gebied’. Aan elke regel moet de leerkracht een duidelijke consequentie koppelen, want een hoogbegaafde leerling redeneert: als er geen consequenties zijn, is er ook geen regel.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.