praktijk
po

Meervoudige intelligentie: muziek

  • Embedcode

Meervoudige intelligentie (MI) kan worden gebruikt als uitgangspunt om leerstof op verschillende manieren aan te bieden. Door de variatie van de opdrachten blijven de lessen vernieuwend en blijven de leerlingen gemotiveerd. Het idee is dat als een leerling wordt aangesproken op diens sterke kanten dat de leereffecten aanzienlijk toenemen. Dat betekent dat er niet alleen verbaal uitleg kan worden gegeven, maar ook via beelden, ritmes, schema’s en modellen, doe-activiteiten met een hoog motorisch gehalte, samenwerkingsvormen, individuele reflectie en veldonderzoek.

Op Montessorischool Buiten Wittevrouwen te Utrecht past Barbara Raadsen het principe van meervoudige intelligentie toe in haar les. In deze video is te zien hoe zij het thema Muziek vormgeeft in meerdere soorten opdrachten. De opdrachten sluiten allemaal aan bij verschillende vaardigheden. Uit deze opdrachten kunnen de leerlingen een opdracht kiezen die het beste bij hen aansluit.

Onder onderwijskundigen wordt de effectiviteit van lesgeven vanuit MI in twijfel getrokken. Cognitief psycholoog Daniel Willingham bijvoorbeeld schreef een gedegen kritiek. Het NRO heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken naar het effect van het toepassen van MI. Er zijn weinig aanwijzingen gevonden dat rekening houden met de verschillende intelligenties bijdraagt aan het leren van leerlingen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

DifferentiatieMandy Hiemstra | 2 februari 2015

IN HET FILMPJE HEB JE HET OVER 21 VERSCHILLENDE KAARTEN DIE JE GEBUIKT BIJ DE LES. WAAR KAN IK DIE VINDEN? KUN JE ZE EVENTUEEL MAILEN? VRIENDELIJKE GROET, MANDY HIEMSTRA. Leerkracht cbs de Blinke Wagenborgen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.