Rekenen met poster en kaart

lerarenredactie | bijgewerkt op 04 februari 2017

Op het St Bonifatiuscollege in Utrecht is er ter ondersteuning van de rekenvaardigheden die bij vrijwel alle reken vakken nodig zijn een poster ontwikkeld die in alle vaklokalen (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, techniek en biologie) opgehangen wordt. De poster is een geheugensteun voor de leerlingen en het maakt zichtbaar dat er een gezamenlijke aanpak is. Naast de poster is een rekenkaart ontwikkeld. Het gaat om een groep van voortgezet onderwijs tot 5 havo. De leerlingen snappen de opdrachten beter, de effecten zijn enorm en de leerlingen scoren een stuk hoger. In alle lokalen hangen de rekenkaarten (posters) en deze mogen tijdens een toets ook gebruikt worden. Het is zeer gebruiksvriendelijk en laagdrempelig. Wanneer er invalkrachten zijn is dit ook weer een meerwaarde. Een gezamenlijk beleid kan de samenhang tussen het rekenen bij de verschillende vakken versterken en geeft leerlingen betere kansen op een goed (examen) resultaat.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.