Sociaal en mentaal weerbaarder met Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidstraining die kinderen helpt hun zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen te ontwikkelen

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo | mbo | so

Hoe kun je leerlingen intrinsiek motiveren?

Autonomie, structuur en een leergerichte aanpak zorgen dat leerlingen leren vanuit motivatie in plaats van 'moetivatie'. Dat zorgt voor diepgaander begrip.

bijgewerkt op 3 februari 2017 | onderzoek | po | vo

Het aanleren van sociale vaardigheden in het ZML-onderwijs

Om goed mee te kunnen in de maatschappij moeten kinderen sociaal wenselijk gedrag leren. Dit kun je doen met de STIP-methode, die speciaal bedoeld is voor het ZML-onderwijs.

bijgewerkt op 17 juni 2020 | praktijk | po

Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving

Goed klassenmanagement zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich met plezier kunnen ontwikkelen.

bijgewerkt op 3 juni 2021 | praktijk | po | vo

Hoe kun je de motivatie van vmbo-leerlingen op peil houden?

Vmbo-leerlingen zijn niet altijd even gemotiveerd. Onderzoek laat zien wat leraren kunnen doen om de motivatie bij vmbo-leerlingen te verhogen.

bijgewerkt op 8 mei 2020 | onderzoek | vo | mbo

Lessen in weerbaarheid voor zml-leerlingen zorgen voor meer respect

Een verantwoorde lessenreeks over weerbaarheid en seksuele vorming leert zml-leerlingen omgaan met emoties, verliefdheid en grenzen stellen.

bijgewerkt op 9 april 2020 | praktijk | po | so

Leraar24 is een samenwerking van