praktijk
po
vo

Hoe stimuleer je plezier in lezen?

Bij leesbevordering staat het stimuleren van het plezier in lezen centraal. Lezen is belangrijk. In de eerste plaats voor de literaire competenties van de leerling. Lezen vergroot de woordenschat en de technische leesvaardigheid. Daarnaast stimuleert het luisteren, concentratie en fantasie. Bovendien leert lezen je over de wereld om je heen en draagt het bij aan het vormen van een mening.

Leerlingen zoveel mogelijk positieve leeservaringen op laten doen draagt bij aan de ontwikkeling van de leesmotivatie. Literaire competenties verwerven leerlingen door te praten over boeken, te leren omgaan met het brede aanbod van boeken en kennis te verwerven van de kenmerken van boeken.

Voorlezen draagt bij aan leesbevordering

Voorlezen kan een belangrijke bijdrage leveren een het stimuleren van lezen. Dat geldt niet alleen voor jonge kinderen. Ook in het voortgezet onderwijs kan voorlezen jongeren helpen kennis te maken met verschillende genres en de eigen smaak te bepalen.

Matig leesniveau is een hindernis bij plezier in lezen

Kinderen die beginnen met lezen zijn meestal erg enthousiast en hebben een goede leesmotivatie. Die motivatie neemt af als zij tijdens het leren lezen tegen problemen aanlopen. Het is daarom van belang dat de school leesproblemen vroegtijdig signaleert en op een goede wijze aanpakt. Er zal echter altijd een groep kinderen blijven die niet graag leest.

Planmatig werken aan leesbevordering

Leesbevordering heeft op scholen vaak een vrijblijvend karakter. Een leesplan of een taalbeleidsplan waarin aandacht is voor lezen kan helpen. Daarin leg je vast welke structurele activiteiten de school gaat ondernemen om leerlingen tot leesvaardige en gemotiveerde lezers te maken.

Stimulerende leeromgeving

Ook internet en andere media kunnen veel meer ingezet worden bij leesbevordering. Daarnaast moet nagedacht worden over het inrichten van de leesomgeving. Om lezen echt te stimuleren moet ‘vrij lezen’ opnieuw worden vormgegeven en niet meer slechts als opvulling gebruikt worden.

Meer weten over leesbevordering?

Op Leraar24 vind je de volgende publicaties:

Andere zinvolle websites over leesbevordering zijn:

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.