15 tips voor omgaan met traumatische ervaringen

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 november 2017

Leerlingen kunnen last hebben van een trauma als ze iets ingrijpends hebben meegemaakt. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare zijn, maar ook pesten, een echtscheiding of mishandeling. In dit overzicht vind je voorbeelden hoe leraren hier in de praktijk mee omgaan.

Rouwverwerking

 • Handreiking voor omgaan met rouw- en verliesverwerking bij leerlingen
 • Studio 24: hoe om te gaan met leerlingen die een naaste verliezen
 • Voorlichtingsfilm over omgaan met leerlingen die in een rouwproces zitten

Echtscheiding

 • Handvatten voor het omgaan met leerlingen van wie de ouders gaan scheiden
 • Tips hoe je als leraar ondersteuning kunt bieden aan leerlingen van gescheiden ouders

Misbruik en mishandeling

 • Studio24: signalen waar je op kunt letten en hulp die je kunt bieden bij seksueel misbruik
 • Video over preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, bijvoorbeeld seksueel misbruik, intimidatie, kindermishandeling en pesten
 • Artikel over vormen van kindermishandeling en signalen waar je op kunt letten.
 • Video over herkennen en omgaan met kindermishandeling in het vo
 • Video over herkennen en omgaan met kindermishandeling in het po

Pesten

 • Handreiking bij digitaal pesten
 • Artikel over het herkennen en aanpakken van pesten
 • Anti-pestprogramma waarbij pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien
 • Tips van leraren voor het creëren van een veilig klimaat in de klas en het voorkomen van pesten
 • Artikel over de wettelijke verplichtingen t.a.v. schoolveiligheid met een voorbeeld van een school die leerlingen inzet om de schoolveiligheid te verbeteren

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.